Bilety jednorazowe

Ceny brutto, zawierają podatek VAT

Bilety pojedyńcze Normalny Ulgowy *
Wjazd 25 zł 20 zł
Wjazd i zjazd 30 zł 25 zł
Zjazd 20 zł 15 zł
Wjazd z rowerem 25 zł 20 zł
Bilety rodzinne 
Wjazd i zjazd 2 dorosłych + 1 dziecko 80 zł
Wjazd i zjazd 2 dorosłych + 2 dzieci 100 zł
Wjazd i zjazd 2 dorosłych + 3 dzieci 120 zł
Wjazd i zjazd 2 dorosłych + 4 dzieci 140 zł
Bilety grupowe**
Wycieczki, grupy szkolne /wjazd 18 zł
Wycieczki, grupy szkolne /wjazd i zjazd 20 zł
Dzieci do 2 lat bezpłatnie
Zwierzęta *** bezpłatnie

* Zakup biletu ulgowego przysługuje

a/dzieciom i młodzieży do lat 18 (18-te urodziny są pierwszym dniem utraty zniżki – na podstawie zasady przewidzianej w art. 112 zd.2 Kodeksu Cywilnego) za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzający wiek,

b/osobom po 65 roku życia (urodzeni przed 31.12.1957) za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego wiek, posiadaczom karty sympatyka SN Soszów, mieszkańcom Wisły (za okazaniem dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania – dotyczy każdej osoby), osobom niepełnospawnym:

  • Osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2020 poz. 426 ze zm.) (dawniej inwalidzi I grupy) – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności;
  • Osoby niewidome poruszające się z przewodnikiem lub psem przewodnikiem osób niepełnosprawnych na podstawie ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, w których jako przyczynę niepełnosprawności podano w postaci oznaczenia (kodu ICD10) „04-0”, „O”, „o” albo „h”;

** Grupy szkolne powyżej 15 osób do 18 roku życia

*** Małe psy należy przewozić na kolanach. Dla dużych psów należy zabrać kocyk, zalecamy również kaganiec. Podczas wyjazdu trzymaj zwierzę na smyczy.

Karnety rowerowe

Rodzaj karnetu Normalny Ulgowy *
GODZINOWY
KARNET 2 godz. – zł – zł
KARNET 3 godz. – zł – zł
KARNET 4 godz. – zł – zł
KARNET 5 godz. – zł – zł
KARNET CAŁODNIOWY – zł – zł
KILKUDNIOWY 
KARNET 2-dniowy – zł – zł
KARNET 3-dniowy – zł – zł
KARNET 4-dniowy – zł – zł
KARNET 5-dniowy – zł – zł
KARNET 6-dniowy – zł – zł