Wisła Soszów Ski&Bike Arena

ul. Cieślarów 30

43-460 Wisła – Jawornik

Siedziba firmy

WAGART WARSZAWA Sp. z o. o.

ul. Zawiszy Czarnego 2, 40-872 Katowice
NIP: 521-10-18-873

PKO BP S.A. 64 1020 2313 0000 3802 0195 0278

Kapitał zakładowy: 1.411.200,00 zł.; wpis do KRS nr 0000119927 przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Napisz do nas